Heemkunde Oost-Vlaanderen VZW
 
 

Nieuws

 

Heemkunde Oost-Vlaanderen draagt archief over aan RAG op 29 juli 2021

 
Op donderdag 29 juli droeg Heemkunde Oost-Vlaanderen een deel van zijn archief over aan het rijksarchief te Gent. Toen in 1964 het Verbond van Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen werd opgericht verenigden zich 7 heemkundige kringen in de provincie. Meteen werd de aanzet gegeven tot het vormen van een eigen archief: briefwisseling, verslagen van vergaderingen, uitnodigingen voor activiteiten. Later kwamen daarbij: de administratie van een vzw, een eigen tijdschrift, syllabi van lessenreeksen enz. Intussen groeide de groep van aangesloten kringen tot bijna 50.
De grote massa archieven die deze werking genereerde werd in het voorbije jaar geordend, geschoond, geļnventariseerd en vakkundig verpakt. Het rijksarchief te Gent werd bereid gevonden dit fonds op te nemen. Het bestaat uit 71 nummers in 14 dozen en bevat de archieven van 1964 tot 2012.
Met deze overdracht wil Heemkunde Oost-Vlaanderen zijn eigen geschiedenis alvast bewaren.
 

Foto
Luc Van Driessche en Lut Bavay van Heemkunde Oost-Vlaanderen en Paul Drossens, diensthoofd van het Rijksarchief te Gent

bij de overdracht.

 
 

Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw
Nieuwstraat 64
9280 Wieze
Ondernemingsnummer 419.193.913

Privacyverklaring

  Heemkunde Oost-Vlaanderen Copyright