Heemkunde Oost-Vlaanderen VZW
 
 

Nieuws

 

53ste Heemdag Oost-Vlaanderen te Gentbrugge op 28 april 2018

 

Op zaterdag 28 april 2018 verzamelden de Oost-Vlaamse heemkundigen te Gentbrugge voor de 53ste provincie Heemdag.

Het Land van Rode Heemkundig Genootschap vierde het 50jarig ontstaan van hun vereniging, die in Gentbrugge het levenslicht zag.

 

Er was keuze uit 2 bezoeken: enerzijds het Archief Gent, toch één der grootste archieven in Oost-Vlaanderen, en anderzijds een bezoek aan de voormalige draadtrekkerij 'De Puntfabriek' of 'Trefil-Arbed' dat in 2002 de laatste deuren sloot en waar het Archief Gent in de voormalige refter huist.

 

De twee gidsen voor het Archief Gent waren Tom Haeck en Pieter-Jan Lachaert, beiden werkzaam in het Archief Gent, de één als diensthoofd en de ander als archivaris.


Naast vreemde steden en de penningkohieren, die gedigitaliseerd worden, werd de afsplitsing van het markizaat van Rode (Reeks 332/279/farde 30), de familie Maelcamp (Familiepapieren 3879/1) en de Gazette van Gent getoond.

01-tom haeck 02-archief gent 03-archief gent

 

De gids voor het bezoek aan 'Trefil-Arbed' was Noël Callebaut, voormalig bestuurslid van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, en gids voor de groep "Verhalend Gentbrugge".

 

04-puntfabriek 

 

Foto boven: Een verwijzing naar de historische spoorlijn waar bvb ooit nog de illustere Buffalo Bill passeerde met z'n gevolg (en A.A. Gent hun logo en strijdkreet gaf)

 

Rond 16 uur, na de beide bezoeken, werden de mensen verwacht in 'De Vierde Zaal', even voorbij de viaduct van de E17, waar ze op koffie en cake vergast werden.

 

Na de aankomst van de schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen van de stad Gent, mevrouw Annelies Storms, kon de zitting beginnen.

Eerst sprak Luc Van Driessche. Na hem kreeg mevrouw Storms het woord waarbij zij, vanwege de stad Gent, een penning overhandigde aan Lucien De Smet, voorzitter, en Françoise Verhoosele, secretaris van het Heemkundig Genootschap Land van Rode, naar aanleiding van het 50jarig ontstaan van de vereniging.

 

05-penning stad gent 06-penning stad gent

 

Na mevrouw Storms sprak Lucien De Smet en hij liet door de secretaris bloemen afgeven aan de medestichter Luc Lekens, aan de weduwe van Werner Callebout, eresecretaris, aan de weduwe van Roger De Vocht, gewezen voorzitter, en aan Lieve De Cocker, dochter van gewezen bestuurslid Jozef De Cocker. De secretaris, Françoise Verhoosele, werd ook in de bloemetjes gezet en kreeg een ruiker van Luc Van Driessche.

 

07-luc lekens 08-bloemen aan de weduwen

 

Ook kreeg mevrouw Storms de vier Gulden Boeken van de gemeente Gentbrugge aangeboden, die ze dan doorgaf aan Pieter-Jan Lachaert, archivaris in het Archief Gent.

Terwijl de genodigden het Gulden Boek van het Land van Rode tekenden, was er een presentatie op het scherm van de voornaamste gebouwen in Gentbrugge.

 

Er waren 3 laureaten voor de huldiging van 25 jaar bestuur:
de heer Willy Vandommele (Berlare)
mevr. Conny De Volder (Dronghine)
mevr. Mieke Leroy Mieke (Dronghine)

 

09-willy vandommele 10-voorzitter dronghine

 

Zij ontvingen een boek en pralines. De beide dames waren afwezig en het was de voorzitter van Dronghine, Willy Herteleer, die hun prijs in ontvangst nam.

 

 De Reinaertprijs werd dit jaar gewonnen door Herman Heyvaert van de Oudheidkundige Kring H.H. Salvator van Wieze. Zijn echtgenote kreeg een ruiker bloemen.

 

 11-reynaertprijs herman heyvaert

  12-gulden boek

Het Gulden Boek

 

Nadien was er een pauze en de receptie.


Foto's: Herman De Backer, Dirk De Boeck, David Galens en Lucien De Smet.

 

Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw
Nieuwstraat 64
9280 Wieze
Ondernemingsnummer 419.193.913

Privacyverklaring

  Heemkunde Oost-Vlaanderen Copyright