Heemkunde Oost-Vlaanderen VZW
 
 

In Memoriam Robert Ruys

 


Op 9 maart 2019 overleed in Dendermonde de heer Robert Ruys. Hoewel hij tal van andere kwaliteiten en functies opnam, kennen heemkundigen in Oost-Vlaanderen hem vooral als de bezielende voorzitter van wat toen heette: het Verbond van Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen.
 

Maar de heemkundige loopbaan van de heer Ruys startte in zijn geliefde Wichelen. Als geboren Hammenaar (°16-9-1940) verhuisde hij na zijn huwelijk met Francine Roelandt naar dit dorp aan de Schelde. Hij werd er al snel actief in de lokale heemkundige kring, zoals blijkt uit de bijna 100 artikelen die hij er schreef voor het tijdschrift dat hij zelf in 1974 mee opstartte.
 

Het lag dan ook voor de hand dat Robert zijn kring zou vertegenwoordigen in het reeds genoemde Verbond. In 1976 werd hij opgenomen in het vernieuwde verbondsbestuur, waar hij de functie van ondervoorzitter opnam. Een jaar later werd hij voorzitter. Onder zijn geestdriftige leiding ontplooiden de Oost-Vlaamse kringen tal van grootse en geslaagde evenementen. We brengen er enkele in herinnering.
 

De jaarlijkse gouwdagen waren hoogmissen van de heemkunde waaraan veel gelijkgezinden met plezier deelnamen en onderlinge contacten legden die de digitale wereld niet kan evenaren. Robert opende en sloot de bijeenkomst met een vurige en aanstekelijke toespraak en huldigde de laureaat van de Reinaertprijs met veel verve.


 

Robert Ruys stond ook mee aan de wieg van het “Contactblad”, het instrument bij uitstek om basisinformatie en nieuws uit de heemkundige sector te verspreiden onder de bestuursleden van de Oost-Vlaamse kringen. Ook voor dit tijdschrift maakte Robert vele tientallen bijdragen klaar die – zoals de titel het vroeg – de contacten bevorderden.
 

De huldiging van de “Geslaagde restauraties in Oost-Vlaanderen”, een initiatief dat reeds eerder genomen was in de schoot van het Verbond, wist Robert Ruys uit te bouwen tot een feest van de kleine monumentenzorg. Eigenaars van historische gebouwen, privaat of publiek, groot of klein, in de stad of op het platteland werden steeds met veel bravoure in de bloemetjes gezet om hun zorg voor hun en ons erfgoed. De eigenlijke huldiging werd steeds voorafgegaan door een lezing over een bijzonder aspect van de monumentenzorg.
 

Robert Ruys was ook initiatiefnemer van enkele grootse tentoonstellingen die hij samen met zijn bestuur en tal van Oost-Vlaamse kringen opzette: “Tot heil van mens en dier”, “Schatten van Oost-Vlaamse schuttersgilden”, “Aspecten van Oost-Vlaamse gemeenten”, … Hij propageerde met veel overtuiging de lessenreeksen die het Verbond organiseerde, verwelkomde iedereen persoonlijk op algemene vergaderingen en gouwdagen, zag met plezier nieuwe kringen aansluiten bij de heemkundige familie.
 

Tal van kringen konden steeds op de gouwvoorzitter rekenen om evenementen, jubilea, startvergaderingen met zijn inspirerende aanwezigheid kracht bij te zetten. Hij doorkruiste de hele provincie, legde goede contacten bij het provinciebestuur en sponsors. Tijdens zijn voorzitterschap gingen alle bestuursvergadering door te Wichelen ten huize Ruys-Roelandt, waar de leden met de grootste gastvrijheid ontvangen werden.
 

Voor al deze inzet werd Robert Ruys in 1984 vereerd met de Reinaertprijs en in 2002 met het Jozef Weyns Eremerk. Niemand verdiende het meer.
 

In 2012 legde hij zijn ambt als voorzitter neer. Gedurende 35 jaar had hij de Heemkunde in Oost-Vlaanderen gedragen.
 

Lut Bavay
 

Zie de rouwbrief van Robert Ruys.
 

Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw
Nieuwstraat 64
9280 Wieze
Ondernemingsnummer 419.193.913

Privacyverklaring

  Heemkunde Oost-Vlaanderen Copyright